2010 ildə yazdığım və müxtəlif səhnələrdə #hicazzqrupum ‘la ifa etdiyim “DUA”... BÖYÜK ALLAH DOSTU NƏSİMİYƏ SAYQI , Məhəbətimizi ifadə edən bir əsərimizdi. Video @yjabbarov