ตัดหางตัวเองทำไมนุด dont cut your tail hooman... ???? #tindummthecat